logo

g52.jpg

Veelgestelde vragen

Home > Support > Faq

Waarom de omvormer ‘Batterijvoltage is te hoog’ (storing 03) rapporteert

Analyse:

Als deactuele batterijvoltage normaal is, terwijl de batterijvoltage op de LCD abnormaal is, moet u nagaan of het voorbeeldcircuit van de batterij problemen heef.

Testmethode

    (1) Als eerste, ontkoppel de batterij van de omvormer en test de batterijvoltage apart.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is, sluit dan de batterij aan op de omvormer en controleer de batterijvoltage op de LCD. Probeer de batterij via de LCD aan te passen via de batterijvoltage-instellingen van de omvormer.

Oplossing:

    (1) Sluit alleen de batterij aan op de omvormer (sluit het niet aan op het net, PV-systeem en laden).

    (2) Druk tegelijkertijd op omhoog en omlaag gedurende 3 seconden en typ 111 en druk op Enter

    (3) Selecteer de batterijpagina, S betekent verlagen van de voltage, A betekent verhogen van de voltage.    

    (4) Bijvoorbeeld, LCD geeft 53V weer en de multimeter geeft 50V weer en typ 3V op S status, en druk op enter om het op te slaan.

    (5) Als de bovenstaande methode het probleem niet heeft kunnen oplossen. Probeer dan het moederbord te vervangen.


Waarom de omvormer ‘Output kortgesloten’ (storing 05) rapporteert

Analyse:

    Het kan worden veroorzaaktdoor de lading of een hardwareprobleem van de omvormer.

Testmethode

    (1) Ontkoppel de lading van de omvormer, en controleer of storing 05 verdwijnt.

    (2) Als storing 05 nog steeds optreedt schakel de omvormer uit tot u een zwart scherm ziet en stel de knop van uw multimeter in op diode-instelling en test de AC-output. Als het biept, is er kortsluiting binnen de omvormer.

Oplossing

    (1) Als het betrekking heeft op laden, ontdek dan waarom laden dit probleem veroorzaakt en probeer het los te koppelen.

    (2) Als het betrekking heeft op de omvormer, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Output-voltage is te hoog’ (storing 06) rapporteert

Analyse:

    Wanneer de AC-outputvoltage 280 V bereikt en 200 ms duurt. Het zal de storing rapporteren.

Testmethode:

    Sluit de omvormer aan op de batterijbank, schakel de omvormer in, als 06 nog steeds optreedt, betekent het dat het DC-AC circuit een probleem heeft.

Oplossing

    (1) Los het probleem op met de AC-kabel tussen de omvormer en lading, als de storing 06 verdwijnt na ontkoppelen van alle ladingen, is de kabel mogelijk de dun en de transmissie -afstand te ver

    (2) Neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.

Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 08) rapporteert

Testmethode

    (1) Probeer de omvormer opnieuw op te starten.

    (2) Probeer de speciale firmware te upgraden voor de 08 storing. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Growatt.

    (3) Als na upgraden de 08 storing nog steeds frequent optreedt, zoals om de paar uur, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord of de besturingskaart. Enneem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Overladen’ (storing 07) rapporteert

Analyse:

    Er zijn 2 toestanden diemogelijk de storing triggeren:

        a. Laadvermogen is hoger dan 112% en lager dan 150% en duurt 10 s

        a. Laadvermogen is hoger dan 150% en duurt 2 s

Testmethode

    (1) Probeer de lading te ontkoppelen van de omvormer, en observeer of de omvormer normale AC-output van 230V heeft en niet opnieuw de 07 storing.    

    (2) Als het nog steeds abnormaal is, wordt dit meestal veroorzaakt door de besturingskaart.

Oplossing

    Los het probleem met uw lading op als het betrekking heeft op laden: neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen als het betrekking heeft op de hardware van de omvormer.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 09) rapporteert

Analyse:

Wanneer BUS-voltage 400V overschrijdt en 30 s duurt. Het zalde storing rapporteren. Meestal wordt het veroorzaakt door verbrande MOSFETof MOSFET gerelateerde circuit.

Testmethode

Sluit de batterij aan op de omvormer. Sluit de net-input en PV-input niet aan op de omvormer. Als de omvormer nog steeds “fout 09” toont, betekent het dater iets mis is met het DC-DC circuit van het moederbord.

Oplossing

Voor algemene klanten, raden we vervanging van het moederbord aan
Voor professioneleklanten, raden we de levering van mosfets of optocouplers aan om het te proberen repareren.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te laag’ (storing 52) rapporteert

Analyse:

Meestal kan de batterij vanwege zware lading niet genoeg energie leveren voor laden en rapporteert het de 52 storing .

Testmethode

    (1) Start de batterij en omvormer opnieuw op

    (2) Probeer alle ladingen te ontkoppelen van de omvormer. Controleer dan of het normaal is. Zo JA, kan het worden veroorzaakt door laden.

Oplossing

    (1) Meestal kan de batterij vanwege zware ladingen niet genoeg energie leveren voor laden en veroorzaakt het deze fout. Probeer het type batterij-aansluiting te wijzigen. Probeer ze net als de ARK-batterij onder te verdelen in twee groepen in parallel.


Waarom de omvormer ‘Overstroming of overspanning’ (storing 51) rapporteert

Analyse:

Blikseminslag of netinputpiek kan het MOV-bord beschadigen. Dus vervanging van het MOV-bord kan het probleem oplossen.

Testmethode

Probeer alle ladingen te ontkoppelen  van de omvormer. Controleer dan of de 51 storing verdwijnt.
Haal het MOV-bord uitde omvormer. Het MOV -bord is aangesloten op net input-bedrading in parallel.

Oplossing

Vervang het MOV-bord.


Waarom de omvormer ‘Batterij-aansluiting is open’ (storing 56) rapporteert

Analyse:

Onjuist laadvermogen van de 2e optie, de 5e optie of een kapotte zekering in het moederbord.

Testmethode

    (1) Schakel de DC-breker van de batterij uit, test de actuele batterijvoltage met de multimeter.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is: bevestig dan het batterijtype, voor de lithium-ion-batterij, controleer de 2e en 5e optie op de omvormer. Te veel laadvermogen bij de 2e optie zal BMS-bescherming van de batterij veroorzaken, waaroor het de mosfet binnenin de batterij uitschakelt waarna de batterij-aansluiting opent. Voor lithium-ion batterij, kan ALLEEN US2 of Li worden gebruikt. Als het laadvermogen van de loodzuur-batterij, zoals normaal, 0,2-0,3C is (C betekent batterijcapaciteit)

Oplossing

    Controleer het batterijtype en de batterij-instellingen van de omvormer, als dit goed is, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Verlies van host’ (storing 81) rapporteert

Analyse:

    De omvormer slaat alarm over de 81 storing indien in parallele modus, de host kan niet worden gedetecteerd gedurende 8 seconden.

Testmethode

    (1) Controleer als eerste of de parallelkabel goed is aangesloten, start de omvormer opnieuw op en controleer of het normaal kan worden.

    (2) Als tweede, na controle van de parallelkabel en het nog altijd abnormaal is, probeer dan de parallel kabel te vervangen.

    (3) Als derde, als alle bovengenoemde methoden het probleem niet oplossen, probeer dan de omvormers apart te laten werken, en controleer dan of de 81 storing verdwijnt. Alsdit nietzo is,vervang dan het parallelbord in de omvormer.

Oplossing

    Probeer de parallelkabels of het parallelbord te wisselen met een normale omvormer zodat u meteen weet welk onderdeel de storing heeft.


Waarom de omvormer ‘Batterijvoltage is te hoog’ (storing 03) rapporteert

Analyse:

Als deactuele batterijvoltage normaal is, terwijl de batterijvoltage op de LCD abnormaal is, moet u nagaan of het voorbeeldcircuit van de batterij problemen heef.

Testmethode

    (1) Als eerste, ontkoppel de batterij van de omvormer en test de batterijvoltage apart.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is, sluit dan de batterij aan op de omvormer en controleer de batterijvoltage op de LCD. Probeer de batterij via de LCD aan te passen via de batterijvoltage-instellingen van de omvormer.

Oplossing:

    (1) Sluit alleen de batterij aan op de omvormer (sluit het niet aan op het net, PV-systeem en laden).

    (2) Druk tegelijkertijd op omhoog en omlaag gedurende 3 seconden en typ 111 en druk op Enter

    (3) Selecteer de batterijpagina, S betekent verlagen van de voltage, A betekent verhogen van de voltage.    

    (4) Bijvoorbeeld, LCD geeft 53V weer en de multimeter geeft 50V weer en typ 3V op S status, en druk op enter om het op te slaan.

    (5) Als de bovenstaande methode het probleem niet heeft kunnen oplossen. Probeer dan het moederbord te vervangen.


Waarom de omvormer ‘Output kortgesloten’ (storing 05) rapporteert

Analyse:

    Het kan worden veroorzaaktdoor de lading of een hardwareprobleem van de omvormer.

Testmethode

    (1) Ontkoppel de lading van de omvormer, en controleer of storing 05 verdwijnt.

    (2) Als storing 05 nog steeds optreedt schakel de omvormer uit tot u een zwart scherm ziet en stel de knop van uw multimeter in op diode-instelling en test de AC-output. Als het biept, is er kortsluiting binnen de omvormer.

Oplossing

    (1) Als het betrekking heeft op laden, ontdek dan waarom laden dit probleem veroorzaakt en probeer het los te koppelen.

    (2) Als het betrekking heeft op de omvormer, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Output-voltage is te hoog’ (storing 06) rapporteert

Analyse:

    Wanneer de AC-outputvoltage 280 V bereikt en 200 ms duurt. Het zal de storing rapporteren.

Testmethode:

    Sluit de omvormer aan op de batterijbank, schakel de omvormer in, als 06 nog steeds optreedt, betekent het dat het DC-AC circuit een probleem heeft.

Oplossing

    (1) Los het probleem op met de AC-kabel tussen de omvormer en lading, als de storing 06 verdwijnt na ontkoppelen van alle ladingen, is de kabel mogelijk de dun en de transmissie -afstand te ver

    (2) Neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.

Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 08) rapporteert

Testmethode

    (1) Probeer de omvormer opnieuw op te starten.

    (2) Probeer de speciale firmware te upgraden voor de 08 storing. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Growatt.

    (3) Als na upgraden de 08 storing nog steeds frequent optreedt, zoals om de paar uur, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord of de besturingskaart. Enneem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Overladen’ (storing 07) rapporteert

Analyse:

    Er zijn 2 toestanden diemogelijk de storing triggeren:

        a. Laadvermogen is hoger dan 112% en lager dan 150% en duurt 10 s

        a. Laadvermogen is hoger dan 150% en duurt 2 s

Testmethode

    (1) Probeer de lading te ontkoppelen van de omvormer, en observeer of de omvormer normale AC-output van 230V heeft en niet opnieuw de 07 storing.    

    (2) Als het nog steeds abnormaal is, wordt dit meestal veroorzaakt door de besturingskaart.

Oplossing

    Los het probleem met uw lading op als het betrekking heeft op laden: neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen als het betrekking heeft op de hardware van de omvormer.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 09) rapporteert

Analyse:

Wanneer BUS-voltage 400V overschrijdt en 30 s duurt. Het zalde storing rapporteren. Meestal wordt het veroorzaakt door verbrande MOSFETof MOSFET gerelateerde circuit.

Testmethode

Sluit de batterij aan op de omvormer. Sluit de net-input en PV-input niet aan op de omvormer. Als de omvormer nog steeds “fout 09” toont, betekent het dater iets mis is met het DC-DC circuit van het moederbord.

Oplossing

Voor algemene klanten, raden we vervanging van het moederbord aan
Voor professioneleklanten, raden we de levering van mosfets of optocouplers aan om het te proberen repareren.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te laag’ (storing 52) rapporteert

Analyse:

Meestal kan de batterij vanwege zware lading niet genoeg energie leveren voor laden en rapporteert het de 52 storing .

Testmethode

    (1) Start de batterij en omvormer opnieuw op

    (2) Probeer alle ladingen te ontkoppelen van de omvormer. Controleer dan of het normaal is. Zo JA, kan het worden veroorzaakt door laden.

Oplossing

    (1) Meestal kan de batterij vanwege zware ladingen niet genoeg energie leveren voor laden en veroorzaakt het deze fout. Probeer het type batterij-aansluiting te wijzigen. Probeer ze net als de ARK-batterij onder te verdelen in twee groepen in parallel.


Waarom de omvormer ‘Overstroming of overspanning’ (storing 51) rapporteert

Analyse:

Blikseminslag of netinputpiek kan het MOV-bord beschadigen. Dus vervanging van het MOV-bord kan het probleem oplossen.

Testmethode

Probeer alle ladingen te ontkoppelen  van de omvormer. Controleer dan of de 51 storing verdwijnt.
Haal het MOV-bord uitde omvormer. Het MOV -bord is aangesloten op net input-bedrading in parallel.

Oplossing

Vervang het MOV-bord.


Waarom de omvormer ‘Batterij-aansluiting is open’ (storing 56) rapporteert

Analyse:

Onjuist laadvermogen van de 2e optie, de 5e optie of een kapotte zekering in het moederbord.

Testmethode

    (1) Schakel de DC-breker van de batterij uit, test de actuele batterijvoltage met de multimeter.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is: bevestig dan het batterijtype, voor de lithium-ion-batterij, controleer de 2e en 5e optie op de omvormer. Te veel laadvermogen bij de 2e optie zal BMS-bescherming van de batterij veroorzaken, waaroor het de mosfet binnenin de batterij uitschakelt waarna de batterij-aansluiting opent. Voor lithium-ion batterij, kan ALLEEN US2 of Li worden gebruikt. Als het laadvermogen van de loodzuur-batterij, zoals normaal, 0,2-0,3C is (C betekent batterijcapaciteit)

Oplossing

    Controleer het batterijtype en de batterij-instellingen van de omvormer, als dit goed is, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Verlies van host’ (storing 81) rapporteert

Analyse:

    De omvormer slaat alarm over de 81 storing indien in parallele modus, de host kan niet worden gedetecteerd gedurende 8 seconden.

Testmethode

    (1) Controleer als eerste of de parallelkabel goed is aangesloten, start de omvormer opnieuw op en controleer of het normaal kan worden.

    (2) Als tweede, na controle van de parallelkabel en het nog altijd abnormaal is, probeer dan de parallel kabel te vervangen.

    (3) Als derde, als alle bovengenoemde methoden het probleem niet oplossen, probeer dan de omvormers apart te laten werken, en controleer dan of de 81 storing verdwijnt. Alsdit nietzo is,vervang dan het parallelbord in de omvormer.

Oplossing

    Probeer de parallelkabels of het parallelbord te wisselen met een normale omvormer zodat u meteen weet welk onderdeel de storing heeft.


Waarom de omvormer ‘Batterijvoltage is te hoog’ (storing 03) rapporteert

Analyse:

Als deactuele batterijvoltage normaal is, terwijl de batterijvoltage op de LCD abnormaal is, moet u nagaan of het voorbeeldcircuit van de batterij problemen heef.

Testmethode

    (1) Als eerste, ontkoppel de batterij van de omvormer en test de batterijvoltage apart.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is, sluit dan de batterij aan op de omvormer en controleer de batterijvoltage op de LCD. Probeer de batterij via de LCD aan te passen via de batterijvoltage-instellingen van de omvormer.

Oplossing:

    (1) Sluit alleen de batterij aan op de omvormer (sluit het niet aan op het net, PV-systeem en laden).

    (2) Druk tegelijkertijd op omhoog en omlaag gedurende 3 seconden en typ 111 en druk op Enter

    (3) Selecteer de batterijpagina, S betekent verlagen van de voltage, A betekent verhogen van de voltage.    

    (4) Bijvoorbeeld, LCD geeft 53V weer en de multimeter geeft 50V weer en typ 3V op S status, en druk op enter om het op te slaan.

    (5) Als de bovenstaande methode het probleem niet heeft kunnen oplossen. Probeer dan het moederbord te vervangen.


Waarom de omvormer ‘Output kortgesloten’ (storing 05) rapporteert

Analyse:

    Het kan worden veroorzaaktdoor de lading of een hardwareprobleem van de omvormer.

Testmethode

    (1) Ontkoppel de lading van de omvormer, en controleer of storing 05 verdwijnt.

    (2) Als storing 05 nog steeds optreedt schakel de omvormer uit tot u een zwart scherm ziet en stel de knop van uw multimeter in op diode-instelling en test de AC-output. Als het biept, is er kortsluiting binnen de omvormer.

Oplossing

    (1) Als het betrekking heeft op laden, ontdek dan waarom laden dit probleem veroorzaakt en probeer het los te koppelen.

    (2) Als het betrekking heeft op de omvormer, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Output-voltage is te hoog’ (storing 06) rapporteert

Analyse:

    Wanneer de AC-outputvoltage 280 V bereikt en 200 ms duurt. Het zal de storing rapporteren.

Testmethode:

    Sluit de omvormer aan op de batterijbank, schakel de omvormer in, als 06 nog steeds optreedt, betekent het dat het DC-AC circuit een probleem heeft.

Oplossing

    (1) Los het probleem op met de AC-kabel tussen de omvormer en lading, als de storing 06 verdwijnt na ontkoppelen van alle ladingen, is de kabel mogelijk de dun en de transmissie -afstand te ver

    (2) Neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.

Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 08) rapporteert

Testmethode

    (1) Probeer de omvormer opnieuw op te starten.

    (2) Probeer de speciale firmware te upgraden voor de 08 storing. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Growatt.

    (3) Als na upgraden de 08 storing nog steeds frequent optreedt, zoals om de paar uur, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord of de besturingskaart. Enneem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Overladen’ (storing 07) rapporteert

Analyse:

    Er zijn 2 toestanden diemogelijk de storing triggeren:

        a. Laadvermogen is hoger dan 112% en lager dan 150% en duurt 10 s

        a. Laadvermogen is hoger dan 150% en duurt 2 s

Testmethode

    (1) Probeer de lading te ontkoppelen van de omvormer, en observeer of de omvormer normale AC-output van 230V heeft en niet opnieuw de 07 storing.    

    (2) Als het nog steeds abnormaal is, wordt dit meestal veroorzaakt door de besturingskaart.

Oplossing

    Los het probleem met uw lading op als het betrekking heeft op laden: neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen als het betrekking heeft op de hardware van de omvormer.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 09) rapporteert

Analyse:

Wanneer BUS-voltage 400V overschrijdt en 30 s duurt. Het zalde storing rapporteren. Meestal wordt het veroorzaakt door verbrande MOSFETof MOSFET gerelateerde circuit.

Testmethode

Sluit de batterij aan op de omvormer. Sluit de net-input en PV-input niet aan op de omvormer. Als de omvormer nog steeds “fout 09” toont, betekent het dater iets mis is met het DC-DC circuit van het moederbord.

Oplossing

Voor algemene klanten, raden we vervanging van het moederbord aan
Voor professioneleklanten, raden we de levering van mosfets of optocouplers aan om het te proberen repareren.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te laag’ (storing 52) rapporteert

Analyse:

Meestal kan de batterij vanwege zware lading niet genoeg energie leveren voor laden en rapporteert het de 52 storing .

Testmethode

    (1) Start de batterij en omvormer opnieuw op

    (2) Probeer alle ladingen te ontkoppelen van de omvormer. Controleer dan of het normaal is. Zo JA, kan het worden veroorzaakt door laden.

Oplossing

    (1) Meestal kan de batterij vanwege zware ladingen niet genoeg energie leveren voor laden en veroorzaakt het deze fout. Probeer het type batterij-aansluiting te wijzigen. Probeer ze net als de ARK-batterij onder te verdelen in twee groepen in parallel.


Waarom de omvormer ‘Overstroming of overspanning’ (storing 51) rapporteert

Analyse:

Blikseminslag of netinputpiek kan het MOV-bord beschadigen. Dus vervanging van het MOV-bord kan het probleem oplossen.

Testmethode

Probeer alle ladingen te ontkoppelen  van de omvormer. Controleer dan of de 51 storing verdwijnt.
Haal het MOV-bord uitde omvormer. Het MOV -bord is aangesloten op net input-bedrading in parallel.

Oplossing

Vervang het MOV-bord.


Waarom de omvormer ‘Batterij-aansluiting is open’ (storing 56) rapporteert

Analyse:

Onjuist laadvermogen van de 2e optie, de 5e optie of een kapotte zekering in het moederbord.

Testmethode

    (1) Schakel de DC-breker van de batterij uit, test de actuele batterijvoltage met de multimeter.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is: bevestig dan het batterijtype, voor de lithium-ion-batterij, controleer de 2e en 5e optie op de omvormer. Te veel laadvermogen bij de 2e optie zal BMS-bescherming van de batterij veroorzaken, waaroor het de mosfet binnenin de batterij uitschakelt waarna de batterij-aansluiting opent. Voor lithium-ion batterij, kan ALLEEN US2 of Li worden gebruikt. Als het laadvermogen van de loodzuur-batterij, zoals normaal, 0,2-0,3C is (C betekent batterijcapaciteit)

Oplossing

    Controleer het batterijtype en de batterij-instellingen van de omvormer, als dit goed is, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Verlies van host’ (storing 81) rapporteert

Analyse:

    De omvormer slaat alarm over de 81 storing indien in parallele modus, de host kan niet worden gedetecteerd gedurende 8 seconden.

Testmethode

    (1) Controleer als eerste of de parallelkabel goed is aangesloten, start de omvormer opnieuw op en controleer of het normaal kan worden.

    (2) Als tweede, na controle van de parallelkabel en het nog altijd abnormaal is, probeer dan de parallel kabel te vervangen.

    (3) Als derde, als alle bovengenoemde methoden het probleem niet oplossen, probeer dan de omvormers apart te laten werken, en controleer dan of de 81 storing verdwijnt. Alsdit nietzo is,vervang dan het parallelbord in de omvormer.

Oplossing

    Probeer de parallelkabels of het parallelbord te wisselen met een normale omvormer zodat u meteen weet welk onderdeel de storing heeft.


Waarom de omvormer ‘Batterijvoltage is te hoog’ (storing 03) rapporteert

Analyse:

Als deactuele batterijvoltage normaal is, terwijl de batterijvoltage op de LCD abnormaal is, moet u nagaan of het voorbeeldcircuit van de batterij problemen heef.

Testmethode

    (1) Als eerste, ontkoppel de batterij van de omvormer en test de batterijvoltage apart.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is, sluit dan de batterij aan op de omvormer en controleer de batterijvoltage op de LCD. Probeer de batterij via de LCD aan te passen via de batterijvoltage-instellingen van de omvormer.

Oplossing:

    (1) Sluit alleen de batterij aan op de omvormer (sluit het niet aan op het net, PV-systeem en laden).

    (2) Druk tegelijkertijd op omhoog en omlaag gedurende 3 seconden en typ 111 en druk op Enter

    (3) Selecteer de batterijpagina, S betekent verlagen van de voltage, A betekent verhogen van de voltage.    

    (4) Bijvoorbeeld, LCD geeft 53V weer en de multimeter geeft 50V weer en typ 3V op S status, en druk op enter om het op te slaan.

    (5) Als de bovenstaande methode het probleem niet heeft kunnen oplossen. Probeer dan het moederbord te vervangen.


Waarom de omvormer ‘Output kortgesloten’ (storing 05) rapporteert

Analyse:

    Het kan worden veroorzaaktdoor de lading of een hardwareprobleem van de omvormer.

Testmethode

    (1) Ontkoppel de lading van de omvormer, en controleer of storing 05 verdwijnt.

    (2) Als storing 05 nog steeds optreedt schakel de omvormer uit tot u een zwart scherm ziet en stel de knop van uw multimeter in op diode-instelling en test de AC-output. Als het biept, is er kortsluiting binnen de omvormer.

Oplossing

    (1) Als het betrekking heeft op laden, ontdek dan waarom laden dit probleem veroorzaakt en probeer het los te koppelen.

    (2) Als het betrekking heeft op de omvormer, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Output-voltage is te hoog’ (storing 06) rapporteert

Analyse:

    Wanneer de AC-outputvoltage 280 V bereikt en 200 ms duurt. Het zal de storing rapporteren.

Testmethode:

    Sluit de omvormer aan op de batterijbank, schakel de omvormer in, als 06 nog steeds optreedt, betekent het dat het DC-AC circuit een probleem heeft.

Oplossing

    (1) Los het probleem op met de AC-kabel tussen de omvormer en lading, als de storing 06 verdwijnt na ontkoppelen van alle ladingen, is de kabel mogelijk de dun en de transmissie -afstand te ver

    (2) Neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.

Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 08) rapporteert

Testmethode

    (1) Probeer de omvormer opnieuw op te starten.

    (2) Probeer de speciale firmware te upgraden voor de 08 storing. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Growatt.

    (3) Als na upgraden de 08 storing nog steeds frequent optreedt, zoals om de paar uur, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord of de besturingskaart. Enneem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Overladen’ (storing 07) rapporteert

Analyse:

    Er zijn 2 toestanden diemogelijk de storing triggeren:

        a. Laadvermogen is hoger dan 112% en lager dan 150% en duurt 10 s

        a. Laadvermogen is hoger dan 150% en duurt 2 s

Testmethode

    (1) Probeer de lading te ontkoppelen van de omvormer, en observeer of de omvormer normale AC-output van 230V heeft en niet opnieuw de 07 storing.    

    (2) Als het nog steeds abnormaal is, wordt dit meestal veroorzaakt door de besturingskaart.

Oplossing

    Los het probleem met uw lading op als het betrekking heeft op laden: neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen als het betrekking heeft op de hardware van de omvormer.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 09) rapporteert

Analyse:

Wanneer BUS-voltage 400V overschrijdt en 30 s duurt. Het zalde storing rapporteren. Meestal wordt het veroorzaakt door verbrande MOSFETof MOSFET gerelateerde circuit.

Testmethode

Sluit de batterij aan op de omvormer. Sluit de net-input en PV-input niet aan op de omvormer. Als de omvormer nog steeds “fout 09” toont, betekent het dater iets mis is met het DC-DC circuit van het moederbord.

Oplossing

Voor algemene klanten, raden we vervanging van het moederbord aan
Voor professioneleklanten, raden we de levering van mosfets of optocouplers aan om het te proberen repareren.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te laag’ (storing 52) rapporteert

Analyse:

Meestal kan de batterij vanwege zware lading niet genoeg energie leveren voor laden en rapporteert het de 52 storing .

Testmethode

    (1) Start de batterij en omvormer opnieuw op

    (2) Probeer alle ladingen te ontkoppelen van de omvormer. Controleer dan of het normaal is. Zo JA, kan het worden veroorzaakt door laden.

Oplossing

    (1) Meestal kan de batterij vanwege zware ladingen niet genoeg energie leveren voor laden en veroorzaakt het deze fout. Probeer het type batterij-aansluiting te wijzigen. Probeer ze net als de ARK-batterij onder te verdelen in twee groepen in parallel.


Waarom de omvormer ‘Overstroming of overspanning’ (storing 51) rapporteert

Analyse:

Blikseminslag of netinputpiek kan het MOV-bord beschadigen. Dus vervanging van het MOV-bord kan het probleem oplossen.

Testmethode

Probeer alle ladingen te ontkoppelen  van de omvormer. Controleer dan of de 51 storing verdwijnt.
Haal het MOV-bord uitde omvormer. Het MOV -bord is aangesloten op net input-bedrading in parallel.

Oplossing

Vervang het MOV-bord.


Waarom de omvormer ‘Batterij-aansluiting is open’ (storing 56) rapporteert

Analyse:

Onjuist laadvermogen van de 2e optie, de 5e optie of een kapotte zekering in het moederbord.

Testmethode

    (1) Schakel de DC-breker van de batterij uit, test de actuele batterijvoltage met de multimeter.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is: bevestig dan het batterijtype, voor de lithium-ion-batterij, controleer de 2e en 5e optie op de omvormer. Te veel laadvermogen bij de 2e optie zal BMS-bescherming van de batterij veroorzaken, waaroor het de mosfet binnenin de batterij uitschakelt waarna de batterij-aansluiting opent. Voor lithium-ion batterij, kan ALLEEN US2 of Li worden gebruikt. Als het laadvermogen van de loodzuur-batterij, zoals normaal, 0,2-0,3C is (C betekent batterijcapaciteit)

Oplossing

    Controleer het batterijtype en de batterij-instellingen van de omvormer, als dit goed is, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Verlies van host’ (storing 81) rapporteert

Analyse:

    De omvormer slaat alarm over de 81 storing indien in parallele modus, de host kan niet worden gedetecteerd gedurende 8 seconden.

Testmethode

    (1) Controleer als eerste of de parallelkabel goed is aangesloten, start de omvormer opnieuw op en controleer of het normaal kan worden.

    (2) Als tweede, na controle van de parallelkabel en het nog altijd abnormaal is, probeer dan de parallel kabel te vervangen.

    (3) Als derde, als alle bovengenoemde methoden het probleem niet oplossen, probeer dan de omvormers apart te laten werken, en controleer dan of de 81 storing verdwijnt. Alsdit nietzo is,vervang dan het parallelbord in de omvormer.

Oplossing

    Probeer de parallelkabels of het parallelbord te wisselen met een normale omvormer zodat u meteen weet welk onderdeel de storing heeft.


Waarom de omvormer ‘Batterijvoltage is te hoog’ (storing 03) rapporteert

Analyse:

Als deactuele batterijvoltage normaal is, terwijl de batterijvoltage op de LCD abnormaal is, moet u nagaan of het voorbeeldcircuit van de batterij problemen heef.

Testmethode

    (1) Als eerste, ontkoppel de batterij van de omvormer en test de batterijvoltage apart.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is, sluit dan de batterij aan op de omvormer en controleer de batterijvoltage op de LCD. Probeer de batterij via de LCD aan te passen via de batterijvoltage-instellingen van de omvormer.

Oplossing:

    (1) Sluit alleen de batterij aan op de omvormer (sluit het niet aan op het net, PV-systeem en laden).

    (2) Druk tegelijkertijd op omhoog en omlaag gedurende 3 seconden en typ 111 en druk op Enter

    (3) Selecteer de batterijpagina, S betekent verlagen van de voltage, A betekent verhogen van de voltage.    

    (4) Bijvoorbeeld, LCD geeft 53V weer en de multimeter geeft 50V weer en typ 3V op S status, en druk op enter om het op te slaan.

    (5) Als de bovenstaande methode het probleem niet heeft kunnen oplossen. Probeer dan het moederbord te vervangen.


Waarom de omvormer ‘Output kortgesloten’ (storing 05) rapporteert

Analyse:

    Het kan worden veroorzaaktdoor de lading of een hardwareprobleem van de omvormer.

Testmethode

    (1) Ontkoppel de lading van de omvormer, en controleer of storing 05 verdwijnt.

    (2) Als storing 05 nog steeds optreedt schakel de omvormer uit tot u een zwart scherm ziet en stel de knop van uw multimeter in op diode-instelling en test de AC-output. Als het biept, is er kortsluiting binnen de omvormer.

Oplossing

    (1) Als het betrekking heeft op laden, ontdek dan waarom laden dit probleem veroorzaakt en probeer het los te koppelen.

    (2) Als het betrekking heeft op de omvormer, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Output-voltage is te hoog’ (storing 06) rapporteert

Analyse:

    Wanneer de AC-outputvoltage 280 V bereikt en 200 ms duurt. Het zal de storing rapporteren.

Testmethode:

    Sluit de omvormer aan op de batterijbank, schakel de omvormer in, als 06 nog steeds optreedt, betekent het dat het DC-AC circuit een probleem heeft.

Oplossing

    (1) Los het probleem op met de AC-kabel tussen de omvormer en lading, als de storing 06 verdwijnt na ontkoppelen van alle ladingen, is de kabel mogelijk de dun en de transmissie -afstand te ver

    (2) Neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.

Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 08) rapporteert

Testmethode

    (1) Probeer de omvormer opnieuw op te starten.

    (2) Probeer de speciale firmware te upgraden voor de 08 storing. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Growatt.

    (3) Als na upgraden de 08 storing nog steeds frequent optreedt, zoals om de paar uur, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord of de besturingskaart. Enneem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Overladen’ (storing 07) rapporteert

Analyse:

    Er zijn 2 toestanden diemogelijk de storing triggeren:

        a. Laadvermogen is hoger dan 112% en lager dan 150% en duurt 10 s

        a. Laadvermogen is hoger dan 150% en duurt 2 s

Testmethode

    (1) Probeer de lading te ontkoppelen van de omvormer, en observeer of de omvormer normale AC-output van 230V heeft en niet opnieuw de 07 storing.    

    (2) Als het nog steeds abnormaal is, wordt dit meestal veroorzaakt door de besturingskaart.

Oplossing

    Los het probleem met uw lading op als het betrekking heeft op laden: neem contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen als het betrekking heeft op de hardware van de omvormer.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te hoog’ (storing 09) rapporteert

Analyse:

Wanneer BUS-voltage 400V overschrijdt en 30 s duurt. Het zalde storing rapporteren. Meestal wordt het veroorzaakt door verbrande MOSFETof MOSFET gerelateerde circuit.

Testmethode

Sluit de batterij aan op de omvormer. Sluit de net-input en PV-input niet aan op de omvormer. Als de omvormer nog steeds “fout 09” toont, betekent het dater iets mis is met het DC-DC circuit van het moederbord.

Oplossing

Voor algemene klanten, raden we vervanging van het moederbord aan
Voor professioneleklanten, raden we de levering van mosfets of optocouplers aan om het te proberen repareren.


Waarom de omvormer ‘Bus-voltage is te laag’ (storing 52) rapporteert

Analyse:

Meestal kan de batterij vanwege zware lading niet genoeg energie leveren voor laden en rapporteert het de 52 storing .

Testmethode

    (1) Start de batterij en omvormer opnieuw op

    (2) Probeer alle ladingen te ontkoppelen van de omvormer. Controleer dan of het normaal is. Zo JA, kan het worden veroorzaakt door laden.

Oplossing

    (1) Meestal kan de batterij vanwege zware ladingen niet genoeg energie leveren voor laden en veroorzaakt het deze fout. Probeer het type batterij-aansluiting te wijzigen. Probeer ze net als de ARK-batterij onder te verdelen in twee groepen in parallel.


Waarom de omvormer ‘Overstroming of overspanning’ (storing 51) rapporteert

Analyse:

Blikseminslag of netinputpiek kan het MOV-bord beschadigen. Dus vervanging van het MOV-bord kan het probleem oplossen.

Testmethode

Probeer alle ladingen te ontkoppelen  van de omvormer. Controleer dan of de 51 storing verdwijnt.
Haal het MOV-bord uitde omvormer. Het MOV -bord is aangesloten op net input-bedrading in parallel.

Oplossing

Vervang het MOV-bord.


Waarom de omvormer ‘Batterij-aansluiting is open’ (storing 56) rapporteert

Analyse:

Onjuist laadvermogen van de 2e optie, de 5e optie of een kapotte zekering in het moederbord.

Testmethode

    (1) Schakel de DC-breker van de batterij uit, test de actuele batterijvoltage met de multimeter.

    (2) Als de batterijvoltage normaal is: bevestig dan het batterijtype, voor de lithium-ion-batterij, controleer de 2e en 5e optie op de omvormer. Te veel laadvermogen bij de 2e optie zal BMS-bescherming van de batterij veroorzaken, waaroor het de mosfet binnenin de batterij uitschakelt waarna de batterij-aansluiting opent. Voor lithium-ion batterij, kan ALLEEN US2 of Li worden gebruikt. Als het laadvermogen van de loodzuur-batterij, zoals normaal, 0,2-0,3C is (C betekent batterijcapaciteit)

Oplossing

    Controleer het batterijtype en de batterij-instellingen van de omvormer, als dit goed is, neem dan contact op met het Growatt Service Team voor oplossingen.


Waarom de omvormer ‘Verlies van host’ (storing 81) rapporteert

Analyse:

    De omvormer slaat alarm over de 81 storing indien in parallele modus, de host kan niet worden gedetecteerd gedurende 8 seconden.

Testmethode

    (1) Controleer als eerste of de parallelkabel goed is aangesloten, start de omvormer opnieuw op en controleer of het normaal kan worden.

    (2) Als tweede, na controle van de parallelkabel en het nog altijd abnormaal is, probeer dan de parallel kabel te vervangen.

    (3) Als derde, als alle bovengenoemde methoden het probleem niet oplossen, probeer dan de omvormers apart te laten werken, en controleer dan of de 81 storing verdwijnt. Alsdit nietzo is,vervang dan het parallelbord in de omvormer.

Oplossing

    Probeer de parallelkabels of het parallelbord te wisselen met een normale omvormer zodat u meteen weet welk onderdeel de storing heeft.


1

2

Ga naar
AANMELDEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Nu aanmelden!

Aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Growatt

Voer hieronder uw gegevens in om informatie te ontvangen

*Verificatiecode invoeren:

code
VOLG ONS

© Growatt New Energy alle rechten voorbehouden