logo

g70.jpg

GARANTIE

Garantieverlenging
Productmodel

MIN-XH

Verzenddatum

06.03.2022

Garantieperiode

24 maanden

Einde van garantie*

06.03.2024

Opmerkingen

06.03.2024

* Raadpleeg de Growatt garantiekaart voor een uitgebreide omschrijving van de garantieperiode.

Home > ONDERSTEUNING > Garantie

GROWATT SERVICETOEWIJDING VOOR PRODUCTEN

Service&voorwaarden

Growatt service-inzet

Inzet voor responstijd

Vrachtkosten

Andere belangrijke kennisgeving

Service&voorwaarden.

(1) Productdekkingwaaronder Growatt omvormer voor zonne-energie, Growatt opslagomvormer, Growatt monitoring -apparaat, Growatt monitoringsoftware.

(2) Landen- en regiodekking: alle landen en regio’s, waaronder China Hong Kong bijzonder bestuurlijke regio, Macao bijzonder bestuurlijke regio, Taiwan, uitgezonderd vasteland China ALLEEN.

(3) Garantieclaim: over het algemeen moet serienummer (S/Nworden verstrekt om garantie te claimen. Over het algemeen is de standaard garantieperiode 5 jaar vanaf de installatiedatum en niet langer dan 5,5 jaar vanaf de leveringdatum vanuit de fabriek van Growatt.

(4) Bewaar de originele aankoopfactuur/installatiedocumenten of bonnen goed. Klanten dienen dit te tonen indien vereist voor een garantieclaim.

(5) Geldigheid garantieverplichting: strikt volgens het formeel ondertekende verkoopcontract met Growatt. Als er geen ondertekend verkoopcontract is, dienen de &voorwaarden van deGrowatt garantiekaart, en dit document voor service-inzet te worden toegepast. 


Growatt service-inzet

(1) De servicehulplijn van Growatts lokale servicecenter varieert, raadpleeg het lokale servicecenter van uw land/regio. De servicehulplijn van het hoofdkantoor in Shenzhen is +86 755 27471942. Onze servicehulplijn biedt algemene hulp, technische ondersteuning, enz.

(2) Email-adres service: service@ginverter.com. Klanten wordt aangemoedigd rechtstreeks contact op te nemen met de Growatt servicevertegenwoordiger in uw land/regio.

(3) Garantieperiode en servicemodus. We bieden verschillende serviceoplossingen voor verschillende producten, zie informatie in onderstaande tabel

WXWorkCapture_16971600861499.png

Opmerking: Als de garantieperiode is gespecificeerd op de verkooporder, dan is de garantieperiode overeenkomstig de verkoop order.

(4) Installatie en inbedrijfstellingGrowatt biedt geen installatieservice en biedt geen foutopsporingsservice op locatie voor het monitoringapparaat. Growatt kan inbedrijfstellingsservice bieden op locatie voor een grote  installatie (omvormercapaciteit500kw)


Inzet voor responstijd

Technische ondersteuningsservice op afstand

(1) Biedt 365*7*24 u technische ondersteuningsservice op afstand.

(2) Antwoordt binnen een uur na ontvangst van een telefonisch verzoek van een klant Antwoordt binnen 2 uur na ontvangst van een telefonisch verzoek per e-mail van een klant.

(3) Voor apparaten geretourneerd voor reparatie, gerepareerd& verzonden binnen 3 werkdagen na ontvangst.

Respons van de buitendienst

Als er een verplichting voor buitendienst staat vermeldt in het contract, antwoordt Growatt overeenkomstig dit contract.

Aanvulschema reserveonderdelen

(1) Overeenkomstig de verkooprecords, hanteert Growatt een comfortabele hoeveelheid reserveonderdelen in elk center voor reserveonderdelen. Dit helpt ons bij het hanteren van een snelle responstijd indien er onderdelen moeten worden vervangen.

(2) Door de comfortabele hoeveelheid reserveonderdelen, kan Growatt over het algemeen vervangende onderdelen binnen 2 werkdagen verzenden.

(3) Zodra de overeengekomen garantieperiode (5 jaar standaard fabrieksgarantie of verlengde garantie) is verlopen, kan Growatt nog steeds reserveonderdelen aan klanten aanbieden, met een prijs die de voorgaande orderprijs in het contract niet overschrijdt. Klanten komen in aanmerking voor het bestellen van reserveonderdelen van Growatt. We bieden reserveonderdelen tegen een redelijke prijs om stabiele prestaties van de producten van Growatt te bieden.

(4) Als Growatt productie van een product of accessoire gaat staken, informeert Growatt de directe koper formeel ten minste 6 maanden van tevoren. 


Vrachtkosten

(1) Growatt neemt de vrachtkosten op zich voor producten onder garantie (Let op: dit geldt alleen voor het originele land/regio van verkoop van het apparaat). Klanten nemen de gemaakte inklaringskosten op zich.

(2) Klanten nemen de vrachtkosten en andere gerelateerde kosten op zich bij producten met verlopen of ongeldige garantie. 


Andere belangrijke kennisgeving

(1) Klanten kunnen contact opnemen met Growatt per telefoon, e-mail, app met direct messaging, enz. Klanten zijn verplicht Growatts instructie op te volgen voor het invullen van een garantieclaimformulier en het naar ons te sturen per e-mail, of het garantieclaimformulier online in te vullen via het Growatt Online Service System, zoals geïnstrueerd door Growatt. Dit is de vereiste basisinformatie voor garantieclaims:

1) productmodel, serienummer. 

2) Systeemconfiguratiegegevens (panelen per string, aantal strings, parallel of in series schema, netcategorie, netvoltageverhouding, netfrequentieverhouding). 

3) Storingomschrijving (foutmelding of foutcode op het LCD-scherm, foto’s of andere storing gegevens). 

Opmerking: Growatt behoudt zich het recht voor de garantieclaims af te wijzen bij het ontbreken van de benodigde informatie. In dit geval is de klant verantwoordelijk in het geval van verlies of andere consequenties. 

(2) Standaard garantieservice wordt verleend voor producten met een geldige garantie. Uitgesloten van garantie zijn schades ontstaan door: 

• Breken van de productverzegeling/openen van de verpakking zonder toestemming van Growatt 

• Transportschade 

• Onjuiste installatie of inbedrijfstelling; bijvoorbeeld, onjuiste DC of AC poolbedrading / -aansluiting, te losse DC of AC poolbedrading / -bedrading, wat schade aan de omvormer veroorzaakte. 

• Nalaten de gebruikershandleiding, installatiegids en onderhoudsvoorschriften te hanteren 

• Ongeoorloofde aanpassingen, wijzigingen of gepoogde reparaties 

• Onjuist gebruik of ongepaste bediening 

• Onvoldoende ventilatie van het apparaat 

• Nalaten de toepasselijke veiligheidsvoorschriften na te leven 

• Overmacht (bijv. blikseminslag, overvoltage, storm, brand) Voor producten waar garantie niet geldig voor is, brengt Growatt kosten voor service in rekening, bijvoorbeeld kosten voor reserveonderdelen, arbeidskosten voor producten. Of overeenkomstig het onderhoudscontract, als het een onderhoudscontract is getekend.

(3) De bovenstaande& voorwaarden (samen met de garantiekaart in de productverpakking en de bijgevoegde garantiedocumenten) beschrijven alle verantwoordelijkheden voor door Growatt verkochte producten, het elimineert de andere& schijnbare garantie. Zonder formele documentbevestiging  is Growatt niet verantwoordelijk voor verantwoordelijkheden die buiten deze garantievoorwaarden vallen. Wanneer een product wordt gebruikt onder garantie, is de verantwoordelijkheid van Growatt beperkt tot servicevervanging en servicereparatie overeenkomstig de garantie &voorwaarden, er is geen verdere verzekering, verplichting of verantwoordelijkheid. Indien gespecificeerd door de wet handelt Growatt overeenkomstig deze wetgeving. 

(4) OEM-producten vallen niet onder deze garantie&voorwaarden. Garantie voor OEM- producten moet voldoen aan de overeenkomst. 

Let op dat Growatt het ultieme verklaringsrecht van deze servicetoewijding ongedaan kan maken

AANMELDEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Nu aanmelden!

Aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Growatt

Voer hieronder uw gegevens in om informatie te ontvangen

*Verificatiecode invoeren:

code
VOLG ONS

© Growatt New Energy alle rechten voorbehouden