logo

g52.jpg

Veelgestelde vragen

Home > Support > Faq

Waarom geeft het display van de omvormer een hoog DC-voltage weer (fout 202)?

Analyse: 

    Normaal gesproken kan de DC-voltage van Growatt enkel fasig omvormer tot 550V zijn, voor een driefasige omvormer is het 1100V. Wanneer de stringvoltage deze waarde overschrijdt, rapporteert de omvormer dat de PV-inputvoltage te hoog is.

Oplossing: 

    Controleer elke string om ervoor te zorgen dat de totale PV’s open circuit-voltage van de string lager is dan de hoogste waarde van de omvormer. Tegelijkertijd moet de invloed van de omgevingstemperatuur van de componentvoltage in acht worden genomen.

Waarom rapporteert de omvormer dat "PV isolatieweerstand te laag is (fout 203)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers ondergaan de isolatieweerstandtest tussen panelen en de grond voor het opstarten. Als de positieve en negatieve polen van de string kortsluiten met de grond, zal het schade toebrengen aan de omvormer. Daarom, wanneer de "PV isolatieweerstand te laag" isin de omvormer, moet er tijdig worden ingegrepen. U kunt met een multimeter meten of de weerstand van de positieve en negatieve paren van de string lager is dan 50KΩ. Als het lager is, betekent het dat er een lek zit in de aangepaste lijn. Of meet met een multimeter de voltage van de positieve en negatieve polen van de string naar de grond. Als het zuiver is bij een bepaalde voltagewaarde, betekent het ook dat de lijn zuiver lekt.

Oplossing: 

    Bekijk de string met lekstroom en herstel dit. Als er geen probleem is met de bedrading, denk dan aan het vervangen van de omvormer.Waarom rapporteert de omvormer dat "AC-voltage buiten het bereik ligt (fout 300)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers zijn ontworpen met inachtneming van de lokale veiligheidsvereisten voor het energienet, maar als het net fluctueert, verandertde netvoltage. Hierdoor, als de voltage hoger is dan het werkingsbereik van de omvormer, wordt de omvormer losgekoppeld van het net en geeft het aan: "AC-voltage buiten het bereik". Bijvoorbeeld, volgens de China CQC-certfificatie, moet de omvormer een AC-voltagebereik hebben van 195V-253V; als de netvoltage plots deze waarde overschrijd, wordt het apparaat losgekoppeld van het net vanwege overtollig voltage.

Oplossing: 

    U kunt het voltagebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor voltagebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de ShinePhone, ShineTools app of webversie van het ShineServer-platform om de instellingeninterface van de parameter in te voeren om het voltagebereik aan te passen voor het apparaat.


Wanneer de omvormer net is geïnstalleerd, rapporteert het "abnormale detectie van de aardingsvoltage

Analyse: 

    De fout ontstaat hoofdzakelijk doordat het verschil in AC-voltage tussen de nullijn en aardingslijn hoger is dan 20V tijdens de zelfcontrole van de omvormer. De hoofdreden is dat deN-kabel aan net zijde virtueel is verbonden, of de aardingskabel is niet juist aangesloten.

Oplossing: 

    Controleer of de bedrading abnormaal is, en herstel wat fout is. Of gebruik de foutopsporingssoftwareShinebus voor het uitschakelen van deze functie.


De omvormer rapporteert "AC-frequentie ligt buiten het bereik (fout 304)"

Analyse: 

    De netfrequentie ligt hoofdzakelijk buiten het bereik omdat de omvormer de frequentie van het net te allen tijde moet detecteren voor fasevergrendeling. Als het net plotseling verandert, fluctueert de frequentie. Dan zal de omvormer loskoppelen van het net vanwege frequentietrillingen.

Oplossing: 

    U kunt het frequentiebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor frequentiebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de mobiele app of webversie van het monitoringplatform en de instellingeninterface van de parameter invoeren om het frequentiebereik te vergroten voor het apparaat.


De omvormer rapporteert "dat de output van het DC-component te hoog is (fout 402)"

Analyse: 

    Normaal gesproken, zijn de omvormers voltage en stroomoutput golfvormen in zuivere AC-vorm. Als de AC-golfvorm is voorzien van DC-golfvormen door de storing van het apparaat, zal de omvormer de fout rapporteren.

Oplossing: 

    U kunt de parameters instellen via de foutopsporingssoftware Shinebus om de toestand van het DC-component aan te passen; als het nog steeds niet werkt moet u overwegen de omvormer te vervangen.


De omvormer rapporteert "relaisstoring (fout 405)"

Analyse: 

    De relaisstoring gerapporteerd door de omvormer wordt onderverdeeld in een hardwarestoring en softwarestoring. Als de storing wordt gerapporteerd nadat de omvormer is aangesloten op AC en DC stroom, is het over het algemeen een hardwareprobleem. Als de relais wordt gerapporteerd door de omvormer nadat de omvormer drie keer aftelt, is het meestal een probleem met de parameter of het net, waar volgens de actuele situatie naar moet worden gehandeld.

Oplossing: 

    Als de storing wordt gerapporteerd als de stroom is uitgeschakeld, kan het alleen worden verholpen door de machine te wisselen. Als het wordt gerapporteerd na zelfinspectie 3, kunt u contact opnemen met ons after-sales-personeel voor communicatie en verwerking.


De omvormer rapporteert "dat de temperatuur te hoog is (fout 408)"

Analyse: 

    Als de temperatuur door de omvormer wordt gerapporteerd als te hoog, is het nodig om te controleren of de installatielocatie van de omvormer geventileerd is en of de ventilator normaal roteert. Alshet niet wordt veroorzaakt door externe factoren, neem dan contact op met onze after-sales service, controleer delog van de omvormer enontdekde oorzakenvan de hoge temperatuur.

Oplossing: 

    Voer de juiste wijzigingen door voor externe oorzaken. Als het een interne oorzaak heeft, volg dan de richtlijnen van onze after-sales engineers.


De omvormer rapporteert "abnormale bus-voltage (fout 409)"

Analyse: 

    Deze storing betekent dat de voltage van de buscondensator binnen de omvormer abnormaal is, en de positieve en negatieve afwijkingen te hoog zijn. Wanneer dit probleem optreedt, moet u controleren of de stringvoltage te hoog is en of de string geaard is.

Oplossing

    Controleer eerst of er een probleem is met de bedrading, alshet wordt veroorzaakt door de bedrading, herstel dit dan en start het apparaat opnieuw op. Als de bedrading normaal is en het apparaat de storing nog steeds vermeldt,neem dan contact op met ons after-sales-personeel.


De omvormer rapporteert "interne communicatiestoring (fout 411)"

Analyse

    Als deze storing optreedt is het noodzakelijk om te controleren of het een nieuwe apparaatstoring is of een storing gerapporteerd na gebruik na enige tijd; over het algemeen kunnen storingen van nieuweapparaten worden veroorzaakt door vibratie van de machine tijdens transport wat resulteert in losheid van de besturingskaart binnenin de omvormer. Als het enige tijd is gebruikt, is het mogelijk dat de firmware van de besturingskaart mist.

Oplossing:

    Voor een nieuw apparaat, kunt u een technicus vragen de machine te demonteren en de PCB-kaart in de omvormer te controleren om te ontdekken of er iets abnormaals is, zoals losheid. Als de storing optreedt tijdens gebruik, neemt dan contact op met ons after-sales-personeel.


Waarom geeft het display van de omvormer een hoog DC-voltage weer (fout 202)?

Analyse: 

    Normaal gesproken kan de DC-voltage van Growatt enkel fasig omvormer tot 550V zijn, voor een driefasige omvormer is het 1100V. Wanneer de stringvoltage deze waarde overschrijdt, rapporteert de omvormer dat de PV-inputvoltage te hoog is.

Oplossing: 

    Controleer elke string om ervoor te zorgen dat de totale PV’s open circuit-voltage van de string lager is dan de hoogste waarde van de omvormer. Tegelijkertijd moet de invloed van de omgevingstemperatuur van de componentvoltage in acht worden genomen.

Waarom rapporteert de omvormer dat "PV isolatieweerstand te laag is (fout 203)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers ondergaan de isolatieweerstandtest tussen panelen en de grond voor het opstarten. Als de positieve en negatieve polen van de string kortsluiten met de grond, zal het schade toebrengen aan de omvormer. Daarom, wanneer de "PV isolatieweerstand te laag" isin de omvormer, moet er tijdig worden ingegrepen. U kunt met een multimeter meten of de weerstand van de positieve en negatieve paren van de string lager is dan 50KΩ. Als het lager is, betekent het dat er een lek zit in de aangepaste lijn. Of meet met een multimeter de voltage van de positieve en negatieve polen van de string naar de grond. Als het zuiver is bij een bepaalde voltagewaarde, betekent het ook dat de lijn zuiver lekt.

Oplossing: 

    Bekijk de string met lekstroom en herstel dit. Als er geen probleem is met de bedrading, denk dan aan het vervangen van de omvormer.Waarom rapporteert de omvormer dat "AC-voltage buiten het bereik ligt (fout 300)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers zijn ontworpen met inachtneming van de lokale veiligheidsvereisten voor het energienet, maar als het net fluctueert, verandertde netvoltage. Hierdoor, als de voltage hoger is dan het werkingsbereik van de omvormer, wordt de omvormer losgekoppeld van het net en geeft het aan: "AC-voltage buiten het bereik". Bijvoorbeeld, volgens de China CQC-certfificatie, moet de omvormer een AC-voltagebereik hebben van 195V-253V; als de netvoltage plots deze waarde overschrijd, wordt het apparaat losgekoppeld van het net vanwege overtollig voltage.

Oplossing: 

    U kunt het voltagebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor voltagebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de ShinePhone, ShineTools app of webversie van het ShineServer-platform om de instellingeninterface van de parameter in te voeren om het voltagebereik aan te passen voor het apparaat.


Wanneer de omvormer net is geïnstalleerd, rapporteert het "abnormale detectie van de aardingsvoltage

Analyse: 

    De fout ontstaat hoofdzakelijk doordat het verschil in AC-voltage tussen de nullijn en aardingslijn hoger is dan 20V tijdens de zelfcontrole van de omvormer. De hoofdreden is dat deN-kabel aan net zijde virtueel is verbonden, of de aardingskabel is niet juist aangesloten.

Oplossing: 

    Controleer of de bedrading abnormaal is, en herstel wat fout is. Of gebruik de foutopsporingssoftwareShinebus voor het uitschakelen van deze functie.


De omvormer rapporteert "AC-frequentie ligt buiten het bereik (fout 304)"

Analyse: 

    De netfrequentie ligt hoofdzakelijk buiten het bereik omdat de omvormer de frequentie van het net te allen tijde moet detecteren voor fasevergrendeling. Als het net plotseling verandert, fluctueert de frequentie. Dan zal de omvormer loskoppelen van het net vanwege frequentietrillingen.

Oplossing: 

    U kunt het frequentiebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor frequentiebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de mobiele app of webversie van het monitoringplatform en de instellingeninterface van de parameter invoeren om het frequentiebereik te vergroten voor het apparaat.


De omvormer rapporteert "dat de output van het DC-component te hoog is (fout 402)"

Analyse: 

    Normaal gesproken, zijn de omvormers voltage en stroomoutput golfvormen in zuivere AC-vorm. Als de AC-golfvorm is voorzien van DC-golfvormen door de storing van het apparaat, zal de omvormer de fout rapporteren.

Oplossing: 

    U kunt de parameters instellen via de foutopsporingssoftware Shinebus om de toestand van het DC-component aan te passen; als het nog steeds niet werkt moet u overwegen de omvormer te vervangen.


De omvormer rapporteert "relaisstoring (fout 405)"

Analyse: 

    De relaisstoring gerapporteerd door de omvormer wordt onderverdeeld in een hardwarestoring en softwarestoring. Als de storing wordt gerapporteerd nadat de omvormer is aangesloten op AC en DC stroom, is het over het algemeen een hardwareprobleem. Als de relais wordt gerapporteerd door de omvormer nadat de omvormer drie keer aftelt, is het meestal een probleem met de parameter of het net, waar volgens de actuele situatie naar moet worden gehandeld.

Oplossing: 

    Als de storing wordt gerapporteerd als de stroom is uitgeschakeld, kan het alleen worden verholpen door de machine te wisselen. Als het wordt gerapporteerd na zelfinspectie 3, kunt u contact opnemen met ons after-sales-personeel voor communicatie en verwerking.


De omvormer rapporteert "dat de temperatuur te hoog is (fout 408)"

Analyse: 

    Als de temperatuur door de omvormer wordt gerapporteerd als te hoog, is het nodig om te controleren of de installatielocatie van de omvormer geventileerd is en of de ventilator normaal roteert. Alshet niet wordt veroorzaakt door externe factoren, neem dan contact op met onze after-sales service, controleer delog van de omvormer enontdekde oorzakenvan de hoge temperatuur.

Oplossing: 

    Voer de juiste wijzigingen door voor externe oorzaken. Als het een interne oorzaak heeft, volg dan de richtlijnen van onze after-sales engineers.


De omvormer rapporteert "abnormale bus-voltage (fout 409)"

Analyse: 

    Deze storing betekent dat de voltage van de buscondensator binnen de omvormer abnormaal is, en de positieve en negatieve afwijkingen te hoog zijn. Wanneer dit probleem optreedt, moet u controleren of de stringvoltage te hoog is en of de string geaard is.

Oplossing

    Controleer eerst of er een probleem is met de bedrading, alshet wordt veroorzaakt door de bedrading, herstel dit dan en start het apparaat opnieuw op. Als de bedrading normaal is en het apparaat de storing nog steeds vermeldt,neem dan contact op met ons after-sales-personeel.


De omvormer rapporteert "interne communicatiestoring (fout 411)"

Analyse

    Als deze storing optreedt is het noodzakelijk om te controleren of het een nieuwe apparaatstoring is of een storing gerapporteerd na gebruik na enige tijd; over het algemeen kunnen storingen van nieuweapparaten worden veroorzaakt door vibratie van de machine tijdens transport wat resulteert in losheid van de besturingskaart binnenin de omvormer. Als het enige tijd is gebruikt, is het mogelijk dat de firmware van de besturingskaart mist.

Oplossing:

    Voor een nieuw apparaat, kunt u een technicus vragen de machine te demonteren en de PCB-kaart in de omvormer te controleren om te ontdekken of er iets abnormaals is, zoals losheid. Als de storing optreedt tijdens gebruik, neemt dan contact op met ons after-sales-personeel.


Waarom geeft het display van de omvormer een hoog DC-voltage weer (fout 202)?

Analyse: 

    Normaal gesproken kan de DC-voltage van Growatt enkel fasig omvormer tot 550V zijn, voor een driefasige omvormer is het 1100V. Wanneer de stringvoltage deze waarde overschrijdt, rapporteert de omvormer dat de PV-inputvoltage te hoog is.

Oplossing: 

    Controleer elke string om ervoor te zorgen dat de totale PV’s open circuit-voltage van de string lager is dan de hoogste waarde van de omvormer. Tegelijkertijd moet de invloed van de omgevingstemperatuur van de componentvoltage in acht worden genomen.

Waarom rapporteert de omvormer dat "PV isolatieweerstand te laag is (fout 203)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers ondergaan de isolatieweerstandtest tussen panelen en de grond voor het opstarten. Als de positieve en negatieve polen van de string kortsluiten met de grond, zal het schade toebrengen aan de omvormer. Daarom, wanneer de "PV isolatieweerstand te laag" isin de omvormer, moet er tijdig worden ingegrepen. U kunt met een multimeter meten of de weerstand van de positieve en negatieve paren van de string lager is dan 50KΩ. Als het lager is, betekent het dat er een lek zit in de aangepaste lijn. Of meet met een multimeter de voltage van de positieve en negatieve polen van de string naar de grond. Als het zuiver is bij een bepaalde voltagewaarde, betekent het ook dat de lijn zuiver lekt.

Oplossing: 

    Bekijk de string met lekstroom en herstel dit. Als er geen probleem is met de bedrading, denk dan aan het vervangen van de omvormer.Waarom rapporteert de omvormer dat "AC-voltage buiten het bereik ligt (fout 300)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers zijn ontworpen met inachtneming van de lokale veiligheidsvereisten voor het energienet, maar als het net fluctueert, verandertde netvoltage. Hierdoor, als de voltage hoger is dan het werkingsbereik van de omvormer, wordt de omvormer losgekoppeld van het net en geeft het aan: "AC-voltage buiten het bereik". Bijvoorbeeld, volgens de China CQC-certfificatie, moet de omvormer een AC-voltagebereik hebben van 195V-253V; als de netvoltage plots deze waarde overschrijd, wordt het apparaat losgekoppeld van het net vanwege overtollig voltage.

Oplossing: 

    U kunt het voltagebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor voltagebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de ShinePhone, ShineTools app of webversie van het ShineServer-platform om de instellingeninterface van de parameter in te voeren om het voltagebereik aan te passen voor het apparaat.


Wanneer de omvormer net is geïnstalleerd, rapporteert het "abnormale detectie van de aardingsvoltage

Analyse: 

    De fout ontstaat hoofdzakelijk doordat het verschil in AC-voltage tussen de nullijn en aardingslijn hoger is dan 20V tijdens de zelfcontrole van de omvormer. De hoofdreden is dat deN-kabel aan net zijde virtueel is verbonden, of de aardingskabel is niet juist aangesloten.

Oplossing: 

    Controleer of de bedrading abnormaal is, en herstel wat fout is. Of gebruik de foutopsporingssoftwareShinebus voor het uitschakelen van deze functie.


De omvormer rapporteert "AC-frequentie ligt buiten het bereik (fout 304)"

Analyse: 

    De netfrequentie ligt hoofdzakelijk buiten het bereik omdat de omvormer de frequentie van het net te allen tijde moet detecteren voor fasevergrendeling. Als het net plotseling verandert, fluctueert de frequentie. Dan zal de omvormer loskoppelen van het net vanwege frequentietrillingen.

Oplossing: 

    U kunt het frequentiebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor frequentiebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de mobiele app of webversie van het monitoringplatform en de instellingeninterface van de parameter invoeren om het frequentiebereik te vergroten voor het apparaat.


De omvormer rapporteert "dat de output van het DC-component te hoog is (fout 402)"

Analyse: 

    Normaal gesproken, zijn de omvormers voltage en stroomoutput golfvormen in zuivere AC-vorm. Als de AC-golfvorm is voorzien van DC-golfvormen door de storing van het apparaat, zal de omvormer de fout rapporteren.

Oplossing: 

    U kunt de parameters instellen via de foutopsporingssoftware Shinebus om de toestand van het DC-component aan te passen; als het nog steeds niet werkt moet u overwegen de omvormer te vervangen.


De omvormer rapporteert "relaisstoring (fout 405)"

Analyse: 

    De relaisstoring gerapporteerd door de omvormer wordt onderverdeeld in een hardwarestoring en softwarestoring. Als de storing wordt gerapporteerd nadat de omvormer is aangesloten op AC en DC stroom, is het over het algemeen een hardwareprobleem. Als de relais wordt gerapporteerd door de omvormer nadat de omvormer drie keer aftelt, is het meestal een probleem met de parameter of het net, waar volgens de actuele situatie naar moet worden gehandeld.

Oplossing: 

    Als de storing wordt gerapporteerd als de stroom is uitgeschakeld, kan het alleen worden verholpen door de machine te wisselen. Als het wordt gerapporteerd na zelfinspectie 3, kunt u contact opnemen met ons after-sales-personeel voor communicatie en verwerking.


De omvormer rapporteert "dat de temperatuur te hoog is (fout 408)"

Analyse: 

    Als de temperatuur door de omvormer wordt gerapporteerd als te hoog, is het nodig om te controleren of de installatielocatie van de omvormer geventileerd is en of de ventilator normaal roteert. Alshet niet wordt veroorzaakt door externe factoren, neem dan contact op met onze after-sales service, controleer delog van de omvormer enontdekde oorzakenvan de hoge temperatuur.

Oplossing: 

    Voer de juiste wijzigingen door voor externe oorzaken. Als het een interne oorzaak heeft, volg dan de richtlijnen van onze after-sales engineers.


De omvormer rapporteert "abnormale bus-voltage (fout 409)"

Analyse: 

    Deze storing betekent dat de voltage van de buscondensator binnen de omvormer abnormaal is, en de positieve en negatieve afwijkingen te hoog zijn. Wanneer dit probleem optreedt, moet u controleren of de stringvoltage te hoog is en of de string geaard is.

Oplossing

    Controleer eerst of er een probleem is met de bedrading, alshet wordt veroorzaakt door de bedrading, herstel dit dan en start het apparaat opnieuw op. Als de bedrading normaal is en het apparaat de storing nog steeds vermeldt,neem dan contact op met ons after-sales-personeel.


De omvormer rapporteert "interne communicatiestoring (fout 411)"

Analyse

    Als deze storing optreedt is het noodzakelijk om te controleren of het een nieuwe apparaatstoring is of een storing gerapporteerd na gebruik na enige tijd; over het algemeen kunnen storingen van nieuweapparaten worden veroorzaakt door vibratie van de machine tijdens transport wat resulteert in losheid van de besturingskaart binnenin de omvormer. Als het enige tijd is gebruikt, is het mogelijk dat de firmware van de besturingskaart mist.

Oplossing:

    Voor een nieuw apparaat, kunt u een technicus vragen de machine te demonteren en de PCB-kaart in de omvormer te controleren om te ontdekken of er iets abnormaals is, zoals losheid. Als de storing optreedt tijdens gebruik, neemt dan contact op met ons after-sales-personeel.


Waarom geeft het display van de omvormer een hoog DC-voltage weer (fout 202)?

Analyse: 

    Normaal gesproken kan de DC-voltage van Growatt enkel fasig omvormer tot 550V zijn, voor een driefasige omvormer is het 1100V. Wanneer de stringvoltage deze waarde overschrijdt, rapporteert de omvormer dat de PV-inputvoltage te hoog is.

Oplossing: 

    Controleer elke string om ervoor te zorgen dat de totale PV’s open circuit-voltage van de string lager is dan de hoogste waarde van de omvormer. Tegelijkertijd moet de invloed van de omgevingstemperatuur van de componentvoltage in acht worden genomen.

Waarom rapporteert de omvormer dat "PV isolatieweerstand te laag is (fout 203)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers ondergaan de isolatieweerstandtest tussen panelen en de grond voor het opstarten. Als de positieve en negatieve polen van de string kortsluiten met de grond, zal het schade toebrengen aan de omvormer. Daarom, wanneer de "PV isolatieweerstand te laag" isin de omvormer, moet er tijdig worden ingegrepen. U kunt met een multimeter meten of de weerstand van de positieve en negatieve paren van de string lager is dan 50KΩ. Als het lager is, betekent het dat er een lek zit in de aangepaste lijn. Of meet met een multimeter de voltage van de positieve en negatieve polen van de string naar de grond. Als het zuiver is bij een bepaalde voltagewaarde, betekent het ook dat de lijn zuiver lekt.

Oplossing: 

    Bekijk de string met lekstroom en herstel dit. Als er geen probleem is met de bedrading, denk dan aan het vervangen van de omvormer.Waarom rapporteert de omvormer dat "AC-voltage buiten het bereik ligt (fout 300)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers zijn ontworpen met inachtneming van de lokale veiligheidsvereisten voor het energienet, maar als het net fluctueert, verandertde netvoltage. Hierdoor, als de voltage hoger is dan het werkingsbereik van de omvormer, wordt de omvormer losgekoppeld van het net en geeft het aan: "AC-voltage buiten het bereik". Bijvoorbeeld, volgens de China CQC-certfificatie, moet de omvormer een AC-voltagebereik hebben van 195V-253V; als de netvoltage plots deze waarde overschrijd, wordt het apparaat losgekoppeld van het net vanwege overtollig voltage.

Oplossing: 

    U kunt het voltagebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor voltagebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de ShinePhone, ShineTools app of webversie van het ShineServer-platform om de instellingeninterface van de parameter in te voeren om het voltagebereik aan te passen voor het apparaat.


Wanneer de omvormer net is geïnstalleerd, rapporteert het "abnormale detectie van de aardingsvoltage

Analyse: 

    De fout ontstaat hoofdzakelijk doordat het verschil in AC-voltage tussen de nullijn en aardingslijn hoger is dan 20V tijdens de zelfcontrole van de omvormer. De hoofdreden is dat deN-kabel aan net zijde virtueel is verbonden, of de aardingskabel is niet juist aangesloten.

Oplossing: 

    Controleer of de bedrading abnormaal is, en herstel wat fout is. Of gebruik de foutopsporingssoftwareShinebus voor het uitschakelen van deze functie.


De omvormer rapporteert "AC-frequentie ligt buiten het bereik (fout 304)"

Analyse: 

    De netfrequentie ligt hoofdzakelijk buiten het bereik omdat de omvormer de frequentie van het net te allen tijde moet detecteren voor fasevergrendeling. Als het net plotseling verandert, fluctueert de frequentie. Dan zal de omvormer loskoppelen van het net vanwege frequentietrillingen.

Oplossing: 

    U kunt het frequentiebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor frequentiebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de mobiele app of webversie van het monitoringplatform en de instellingeninterface van de parameter invoeren om het frequentiebereik te vergroten voor het apparaat.


De omvormer rapporteert "dat de output van het DC-component te hoog is (fout 402)"

Analyse: 

    Normaal gesproken, zijn de omvormers voltage en stroomoutput golfvormen in zuivere AC-vorm. Als de AC-golfvorm is voorzien van DC-golfvormen door de storing van het apparaat, zal de omvormer de fout rapporteren.

Oplossing: 

    U kunt de parameters instellen via de foutopsporingssoftware Shinebus om de toestand van het DC-component aan te passen; als het nog steeds niet werkt moet u overwegen de omvormer te vervangen.


De omvormer rapporteert "relaisstoring (fout 405)"

Analyse: 

    De relaisstoring gerapporteerd door de omvormer wordt onderverdeeld in een hardwarestoring en softwarestoring. Als de storing wordt gerapporteerd nadat de omvormer is aangesloten op AC en DC stroom, is het over het algemeen een hardwareprobleem. Als de relais wordt gerapporteerd door de omvormer nadat de omvormer drie keer aftelt, is het meestal een probleem met de parameter of het net, waar volgens de actuele situatie naar moet worden gehandeld.

Oplossing: 

    Als de storing wordt gerapporteerd als de stroom is uitgeschakeld, kan het alleen worden verholpen door de machine te wisselen. Als het wordt gerapporteerd na zelfinspectie 3, kunt u contact opnemen met ons after-sales-personeel voor communicatie en verwerking.


De omvormer rapporteert "dat de temperatuur te hoog is (fout 408)"

Analyse: 

    Als de temperatuur door de omvormer wordt gerapporteerd als te hoog, is het nodig om te controleren of de installatielocatie van de omvormer geventileerd is en of de ventilator normaal roteert. Alshet niet wordt veroorzaakt door externe factoren, neem dan contact op met onze after-sales service, controleer delog van de omvormer enontdekde oorzakenvan de hoge temperatuur.

Oplossing: 

    Voer de juiste wijzigingen door voor externe oorzaken. Als het een interne oorzaak heeft, volg dan de richtlijnen van onze after-sales engineers.


De omvormer rapporteert "abnormale bus-voltage (fout 409)"

Analyse: 

    Deze storing betekent dat de voltage van de buscondensator binnen de omvormer abnormaal is, en de positieve en negatieve afwijkingen te hoog zijn. Wanneer dit probleem optreedt, moet u controleren of de stringvoltage te hoog is en of de string geaard is.

Oplossing

    Controleer eerst of er een probleem is met de bedrading, alshet wordt veroorzaakt door de bedrading, herstel dit dan en start het apparaat opnieuw op. Als de bedrading normaal is en het apparaat de storing nog steeds vermeldt,neem dan contact op met ons after-sales-personeel.


De omvormer rapporteert "interne communicatiestoring (fout 411)"

Analyse

    Als deze storing optreedt is het noodzakelijk om te controleren of het een nieuwe apparaatstoring is of een storing gerapporteerd na gebruik na enige tijd; over het algemeen kunnen storingen van nieuweapparaten worden veroorzaakt door vibratie van de machine tijdens transport wat resulteert in losheid van de besturingskaart binnenin de omvormer. Als het enige tijd is gebruikt, is het mogelijk dat de firmware van de besturingskaart mist.

Oplossing:

    Voor een nieuw apparaat, kunt u een technicus vragen de machine te demonteren en de PCB-kaart in de omvormer te controleren om te ontdekken of er iets abnormaals is, zoals losheid. Als de storing optreedt tijdens gebruik, neemt dan contact op met ons after-sales-personeel.


Waarom geeft het display van de omvormer een hoog DC-voltage weer (fout 202)?

Analyse: 

    Normaal gesproken kan de DC-voltage van Growatt enkel fasig omvormer tot 550V zijn, voor een driefasige omvormer is het 1100V. Wanneer de stringvoltage deze waarde overschrijdt, rapporteert de omvormer dat de PV-inputvoltage te hoog is.

Oplossing: 

    Controleer elke string om ervoor te zorgen dat de totale PV’s open circuit-voltage van de string lager is dan de hoogste waarde van de omvormer. Tegelijkertijd moet de invloed van de omgevingstemperatuur van de componentvoltage in acht worden genomen.

Waarom rapporteert de omvormer dat "PV isolatieweerstand te laag is (fout 203)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers ondergaan de isolatieweerstandtest tussen panelen en de grond voor het opstarten. Als de positieve en negatieve polen van de string kortsluiten met de grond, zal het schade toebrengen aan de omvormer. Daarom, wanneer de "PV isolatieweerstand te laag" isin de omvormer, moet er tijdig worden ingegrepen. U kunt met een multimeter meten of de weerstand van de positieve en negatieve paren van de string lager is dan 50KΩ. Als het lager is, betekent het dat er een lek zit in de aangepaste lijn. Of meet met een multimeter de voltage van de positieve en negatieve polen van de string naar de grond. Als het zuiver is bij een bepaalde voltagewaarde, betekent het ook dat de lijn zuiver lekt.

Oplossing: 

    Bekijk de string met lekstroom en herstel dit. Als er geen probleem is met de bedrading, denk dan aan het vervangen van de omvormer.Waarom rapporteert de omvormer dat "AC-voltage buiten het bereik ligt (fout 300)"

Analyse: 

    Alle Growatt uit het net omvormers zijn ontworpen met inachtneming van de lokale veiligheidsvereisten voor het energienet, maar als het net fluctueert, verandertde netvoltage. Hierdoor, als de voltage hoger is dan het werkingsbereik van de omvormer, wordt de omvormer losgekoppeld van het net en geeft het aan: "AC-voltage buiten het bereik". Bijvoorbeeld, volgens de China CQC-certfificatie, moet de omvormer een AC-voltagebereik hebben van 195V-253V; als de netvoltage plots deze waarde overschrijd, wordt het apparaat losgekoppeld van het net vanwege overtollig voltage.

Oplossing: 

    U kunt het voltagebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor voltagebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de ShinePhone, ShineTools app of webversie van het ShineServer-platform om de instellingeninterface van de parameter in te voeren om het voltagebereik aan te passen voor het apparaat.


Wanneer de omvormer net is geïnstalleerd, rapporteert het "abnormale detectie van de aardingsvoltage

Analyse: 

    De fout ontstaat hoofdzakelijk doordat het verschil in AC-voltage tussen de nullijn en aardingslijn hoger is dan 20V tijdens de zelfcontrole van de omvormer. De hoofdreden is dat deN-kabel aan net zijde virtueel is verbonden, of de aardingskabel is niet juist aangesloten.

Oplossing: 

    Controleer of de bedrading abnormaal is, en herstel wat fout is. Of gebruik de foutopsporingssoftwareShinebus voor het uitschakelen van deze functie.


De omvormer rapporteert "AC-frequentie ligt buiten het bereik (fout 304)"

Analyse: 

    De netfrequentie ligt hoofdzakelijk buiten het bereik omdat de omvormer de frequentie van het net te allen tijde moet detecteren voor fasevergrendeling. Als het net plotseling verandert, fluctueert de frequentie. Dan zal de omvormer loskoppelen van het net vanwege frequentietrillingen.

Oplossing: 

    U kunt het frequentiebereik vergroten via het instellingenmenu van de omvormer, of gebruik de foutopsporingssoftware van de omvormer, Shinebus, om de parameters voor frequentiebescherming te wijzigen. U kunt ook gebruikmaken van de mobiele app of webversie van het monitoringplatform en de instellingeninterface van de parameter invoeren om het frequentiebereik te vergroten voor het apparaat.


De omvormer rapporteert "dat de output van het DC-component te hoog is (fout 402)"

Analyse: 

    Normaal gesproken, zijn de omvormers voltage en stroomoutput golfvormen in zuivere AC-vorm. Als de AC-golfvorm is voorzien van DC-golfvormen door de storing van het apparaat, zal de omvormer de fout rapporteren.

Oplossing: 

    U kunt de parameters instellen via de foutopsporingssoftware Shinebus om de toestand van het DC-component aan te passen; als het nog steeds niet werkt moet u overwegen de omvormer te vervangen.


De omvormer rapporteert "relaisstoring (fout 405)"

Analyse: 

    De relaisstoring gerapporteerd door de omvormer wordt onderverdeeld in een hardwarestoring en softwarestoring. Als de storing wordt gerapporteerd nadat de omvormer is aangesloten op AC en DC stroom, is het over het algemeen een hardwareprobleem. Als de relais wordt gerapporteerd door de omvormer nadat de omvormer drie keer aftelt, is het meestal een probleem met de parameter of het net, waar volgens de actuele situatie naar moet worden gehandeld.

Oplossing: 

    Als de storing wordt gerapporteerd als de stroom is uitgeschakeld, kan het alleen worden verholpen door de machine te wisselen. Als het wordt gerapporteerd na zelfinspectie 3, kunt u contact opnemen met ons after-sales-personeel voor communicatie en verwerking.


De omvormer rapporteert "dat de temperatuur te hoog is (fout 408)"

Analyse: 

    Als de temperatuur door de omvormer wordt gerapporteerd als te hoog, is het nodig om te controleren of de installatielocatie van de omvormer geventileerd is en of de ventilator normaal roteert. Alshet niet wordt veroorzaakt door externe factoren, neem dan contact op met onze after-sales service, controleer delog van de omvormer enontdekde oorzakenvan de hoge temperatuur.

Oplossing: 

    Voer de juiste wijzigingen door voor externe oorzaken. Als het een interne oorzaak heeft, volg dan de richtlijnen van onze after-sales engineers.


De omvormer rapporteert "abnormale bus-voltage (fout 409)"

Analyse: 

    Deze storing betekent dat de voltage van de buscondensator binnen de omvormer abnormaal is, en de positieve en negatieve afwijkingen te hoog zijn. Wanneer dit probleem optreedt, moet u controleren of de stringvoltage te hoog is en of de string geaard is.

Oplossing

    Controleer eerst of er een probleem is met de bedrading, alshet wordt veroorzaakt door de bedrading, herstel dit dan en start het apparaat opnieuw op. Als de bedrading normaal is en het apparaat de storing nog steeds vermeldt,neem dan contact op met ons after-sales-personeel.


De omvormer rapporteert "interne communicatiestoring (fout 411)"

Analyse

    Als deze storing optreedt is het noodzakelijk om te controleren of het een nieuwe apparaatstoring is of een storing gerapporteerd na gebruik na enige tijd; over het algemeen kunnen storingen van nieuweapparaten worden veroorzaakt door vibratie van de machine tijdens transport wat resulteert in losheid van de besturingskaart binnenin de omvormer. Als het enige tijd is gebruikt, is het mogelijk dat de firmware van de besturingskaart mist.

Oplossing:

    Voor een nieuw apparaat, kunt u een technicus vragen de machine te demonteren en de PCB-kaart in de omvormer te controleren om te ontdekken of er iets abnormaals is, zoals losheid. Als de storing optreedt tijdens gebruik, neemt dan contact op met ons after-sales-personeel.


1

2

Ga naar
AANMELDEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Nu aanmelden!

Aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Growatt

Voer hieronder uw gegevens in om informatie te ontvangen

*Verificatiecode invoeren:

code
VOLG ONS

© Growatt New Energy alle rechten voorbehouden